בין החכמים נטוש היה ויכוח בשאלה מה עדיף : עשייה חברתית ( קיום מצוות שתכליתן חסד ותיקון החברה ) או לימוד תורה ? מחלוקת זו משתקפת גם בסיפור שלפניכם : רבי אבהו שלח את רבי חנינה בנו ללמוד תורה בטבריה . באו ואמרו לו : במקום ללמוד תורה בנך גומל חסד ] של אמת . ] שלח רבי אבהו להודיע לבנו : ] לשם מה שלחתי אותך לטבריה ]!? המבלי אין קברים בקיסריה !? שכבר נמנו וגמרו חכמים בעליית בית ארום בלוד שהתלמוד קודם למעשה . חכמי קיסריה אמרו : תלמוד קודם למעשה ] חסד , ] כאשר קיים אדם אחר שיעשה במקומך , אבל אם אין אדם אחר - המעשה קודם . על פי התלמוד הירושלמי , מסכת פסחים , פרק ג הלכה ז שאלות . 1 מדוע כעס רבי אבהו על בנו ? . 2 האם בכל מקרה התלמוד קודם למעשה ? מה עמדת חכמי קיסריה בשאלה זו ? . 3 רבי אבהו ובנו – למי מביניהם מתאים התיאור " חכמתו קודמת למעשיו , " ולמי מתאים  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן