לא הכול מסכימים כי האדם זקוק למוסדות השלטון של המדינה על מנת לחיות עם רעהו חיים צודקים ומסודרים . האנרכיסטים , למשל , מתנגדים לעצם הרעיון של המדינה ומוסדותיה . הם מאמינים בחופש של האדם הפרטי מן המדינה . לפניכם קטע של ההוגה הפמיניסטית היהודייה אמה גולדמן . בתחום הפוליטי , הקידמה היא להסתלק יותר ויותר מכל הסמכויות של ראשי השבטים , מן הנסיך ומן המלך , מכל ממשל ומן המדינה ] ... [ בהתבוננות מנקודת ראות זו , בעיית יחסו של האדם למדינה מקבלת משמעות שונה לחלוטין . הבעיה אינה עוד אם הדיקטטורה עדיפה על הדמוקרטיה ] ... [ שאלה חיונית ורחבה יותר מזו מוצגת להלן : האם הממשל הפוליטי , האם המדינה , הם לטובת האנושות , וכיצד הם משפיעים על היחיד במסגרת החברתית ? ] ... [ הפילוסופיה של האנרכיזם ] ... [ עניינה סדר חברתי המבוסס על האנרגיות המשוחררות של היחיד ועל ההתאגדות מרצון חופשי של היחידים המשוחררים . מכל המשנות החברתיות , אך ורק האנרכיזם מכריז שהחברה קיימת למען הפרט , ולא האדם למען החברה . הייעוד הלגיטימי היחיד של החברה הוא לשרת את צורכי האדם ולקדם את שאיפותיו . רק בדרך זו מוצדק קיומה ] ... [ שאיפתו של הא...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן