גם התלמוד משתמש בדימוי של בעל חיים הבולע את משנהו כדי להמחיש את הזדקקותם הרבה של בני האדם לשלטון על מנת לשרוד , וכדי שלא לחיות בחברה של תוהו : שאלות . 1 כתבו בלשונכם את המשל ואת הנמשל . . 2 במשנה כתוב " איש את רעהו חיים בלעו , " ואילו התלמוד מצייר מצב בו " כל הגדול מחברו בולע את חברו . " איזו סיטואציה חמורה יותר , לדעתכם ? . 3 מה מביא את בני אדם לבלוע זה את זה , לדעתכם ? במה דומה ובמה שונה מצב זה ממציאותם של בעלי חיים הבולעים זה את זה ? . 4 מדוע נזקק האדם לשלטון , על פי המשנה והגמרא ? מאי דכתיב ] מהו שכתוב [ " ותעשה אדם כדגי הים" ?] ... [ מה דגים שבים , כל הגדול מחברו בולע את חברו , אף בני אדם , אלמלא מוראה של מלכות כל הגדול מחברו בולע את חברו . תלמוד בבלי , מסכת עבודה זרה , דף ג עמוד ב - דף ד עמוד א  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן