הדיון במשנה על אודות האישה נכתב מנקודת מבט גברית . הפילוסופית הפמיניסטית סימון דה בובואר מציגה בקטע הבא את נקודת המבט הנשית . יש משמעות לעצם העובדה שאני מציגה את השאלה . גבר לא היה מעלה על דעתו לכתוב ספר על מצבם המיוחד של הגברים באנושות . ] ... [ עובדת היותו גבר מובנת מאליה . ] ... [ הגבר מייצג בו זמנית את החיובי ואת הנייטרלי . ] ... [ האשה נתפסת כשלילי עד כדי כך שכל הגדרה מיוחסת לה כמגבלה , בלי כל הדדיות . ] ... [ אמר אריסטו , " עלינו לראות את אופיין של הנשים כלוקה בפגם טבעי ] ... [ . " כך ] גם [ עולה מן הסיפור בספר בראשית ] ... [ המתאר את חוה כמי שנבראה " מעצם עודפת" של אדם . האנושות היא זכרית , והגבר מגדיר את האשה לא בפני עצמה , אלא יחסית אליו ... מתוך : סימון דה-בובואר , המין השני , עמ' 11-12 שאלות . 1 " גבר לא היה מעלה על דעתו לכתוב ספר על מצבם המיוחד של הגברים באנושות . " כיצד אתם מבינים קביעה זו , ומדוע לדעתכם , סימון דה-בובואר פותחת בה את ספרה על מצבם של נשים בעולמנו ? . 2 כיצד מבטא שם הספר , ' המין השני , ' את טענתה של דה-בובואר ? . 3 לחיזוק טענתה מצטטת סימון דה-בובואר מדברי ה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן