בהמשך לדברי יוסי בן יועזר שבמשנה הקודמת , מביאה משנה זו את דבריו של יוסי בן יוחנן . לימוד המשנה מזמן עיסוק בשאלות שונות ובהן : מהו אופייה של הסביבה האנושית האידיאלית ? האם ראוי שאדם יקיף עצמו בתלמידי חכמים שמהם ילמד , או יקרב אליו כל אדם ובפרט את הנזקקים לעזרתו ? מהו המחיר של פתיחות וקירבה לכלל הציבור ? בחלק האחרון של המשנה מתפתח נושא נוסף הטעון דיון נפרד : טיב היחסים בין גברים לנשים . לנושא זה תוקדש יחידת הלימוד הבאה . המשנה . 1 יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר : . 2 יהי ביתך פתוח לרוחה , ויהיו עניים בני ביתך . ביאור . 2 יהי ביתך פתוח לרוחה לאורחים . ויהיו עניים בני ביתך העניים יימצאו בביתך באופן קבוע ; קרב אליך במיוחד את האנשים העניים .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן