רב ( רבי אבא בר איבו ) גדול אמוראי בבל , המכונה גם ' אבא אריכא' בשל גובהו . נולד בבבל ועלה לארץ ישראל ללמוד תורה מפי רבי יהודה הנשיא . הוא חזר לבבל והקים ישיבה בעיר סורא . רב חי בסוף תקופת חכמי המשנה 200 ) לספירה לערך ) והוא בן לדור הראשון לאמוראים , כלומר חכמי התלמוד . בתלמוד הבבלי יש לדבריו תוקף רב , שכן לעתים הוא נחשב כתנא , כלומר כחכם מתקופת המשנה . ( מר ) שמואל מגדולי אמוראי בבל בדור הראשון , במאות השנייה והשלישית לספירה , מייסד הישיבה בעיר נהרדעא שבבבל וחברו של רב . שמואל היה גם רופא ואסטרונום , ולכן הוא מכונה " ירחינאי" - כלומר יודע דרכי הירח . קהלת רבה מדרש למגילת קהלת המפרש אותה פסוק אחר פסוק . קהלת רבה נערך בתקופת הגאונים , במאות השביעית עד התשיעית לספירה , ומבוסס על חומרים ארצישראליים מתקופת יצירת התלמוד הירושלמי . נן-אין , מסטר יפני בתקופת שושלת מאיג'י , זכה לבקורו של פרופסור מאוניברסיטת ביג'ין . הפרופסור הגיע ממרחקים כדי להאזין לדעותיו על תורת הזן של מסטר נן-אין . נן-אין הגיש לו בטקס רב רשם כוס תה מלאה , אך המשיך למזג ולמזג כשהוא מחיך בהכנעה . הפרופסור צפה וצפה בכוס העולה ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן