משנה זו פותחת בהצגת זוג תלמידי חכמים – יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן , שפעלו בצוותא , ומציגה את דבריו של הראשון מביניהם , העוסקים ביחס הראוי אל החכמים ועל האופן שבו יש ללמוד מהם . עמדתו של יוסי בן יוחנן תוצג במשנה הבאה . האם לימוד החכמה כרוך בקבלת סמכותו של המורה ללא ערעור ? ושמא הוויכוח והמחלוקת עם המורה עשויים דווקא לפתח ולהעצים את חכמתו של התלמיד ? המשנה . 1 יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו ממנ . 2 . ? יוסי בן יועזר איש צרדה אומר : . 3 יהי ביתך בית ועד לחכמים , . 4 והוה מתאבק בעפר רגליהם , . 5 והוה שותה בצמא את דבריהם . ביאור . 1 איש צרדה בן היישוב צרדה . מקובל לזהות את צרדה , המוזכרת במשנתנו , עם הכפר סורדא שממערב לבית אל . קבלו ממנו מאנטיגנוס איש סוכו שהוזכר במשנה הקודמת . . 3 יהי ביתך עשה , הפוך את ביתך ל ... בית ועד מקום התכנסות . . 4 והוי והיה . מתאבק בעפר רגליהם שב לפני רגליהם של החכמים , על הארץ . . 5 שותה בצמא את דבריהם דימוי לתשוקה , שבה יש להקשיב אל החכמים , וללמוד מהם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן