לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית הלימודים למקצוע "תרבות ישראל ומורשתו , " המטה לתרבות ישראל , משרד החינוך מהדורת ניסוי | מכון שלום הרטמן , תכנית בארי בשבילי אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית הלימודים למקצוע "תרבות ישראל ומורשתו , " המטה לתרבות ישראל , משרד החינוך מהדורת ניסוי | מכון שלום הרטמן , תכנית בארי מכון שלום הרטמן מכיר תודה לקרן אבי חי ולקרן ראסל ברי , שבזכות תרומתם יוצא לאור ספר זה . קרן ראסל ברי  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן