מה נלמד ? מושגים : קשת , זווית מרכזית , גזרה קשרים בין קשתות , מיתרים וזוויות מרכזיות בניות : העתקת זווית . קשת , זווית מרכזית , גזרה 1 א . לפניכם מעגל שרדיוסו 5 ס " מ ועליו שתי הנקודות A ו . B– באילו מסלולים שונים אפשר " ללכת " לאורך המעגל כדי להגיע מA– ל ? B– ב . בסרטוט מסלול אחד ארוך יותר מהאחר . מהו סכום האורכים של שני המסלולים ? ג . סמנו על המעגל שתי נקודות אחרות , כך ששני המסלולים העוברים ביניהן על המעגל יהיו שווים באורכם . מהו אורכו של כל מסלול ? הגדרה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית