לפני תחילת לימוד פרק טו מומלץ להנחות את התלמידים לקרוא את תקציר אירועי הפרקים הקודמים ( עמ' 172 בספר הלימוד . ( כמוקד פרק טו עומדת מלחמתו של שאול בעמלק וסופה של מערכת היחסים בינו לבין שמואל . שאול יוצא למלחמה בהוראתו ובמצוותו של שמואל ( טו . ( 3 באשר לעמלק , קיים חוק מקראי מכל המצווה להחרימו ולהשמידו ) " / היה בהנירו ה' # להיך לך איביך מסביב באלץ ה' ^ להיך ^ ר נתן לל נםלה ללשתה תמרזה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח '' ( דברים כה . ( 19 כדאי להיעזר במידע על עמלק ועל החרם . מרבית הפרק ( טו ( 34-10 מוקדש לעימות בין שמואל לשאול בעקבות כישלונו של שאול במילוי הוראותיו של שמואל באשר לעמלק . זוהי אחת ההתנצחויות המקראיות המפורסמות ביותר , והיא מעלה כמה נושאים לדיון . א . הפרדת הרשויות : בפרק טו עולה ביתר שאת נושא הפרדת הרשויות . אפשר להציג את הוויכוח של שמואל עם שאול כוויכוח בין הרשות הדתית לרשות המדינית . ולאור זאת להבין את השוני שבין האינטרסים ודרכי הפעולה של שתי הרשויות . משום כך מתגלעים ( בפרקים יג , טו ) הבדלי גישות בין שמואל לשאול ( למשל ו שאול כרשות מדינית נדרש לצאת לקרב במהירות ולכן ויתר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית