דוד הוא המנהיג הרביעי שעליו מסופר בספר שמואל , וללא ספק הגדול והחשוב מכולם . הוא המנהיג הראשון שמצליח להעביר את השלטון לבנו , ולא זו בלבד י הוא מקים שושלת מלכים שעתידה לשלוט בישראל ואחר כך ביהודה במשך יותר מ350- שנה ! דוד מצליח בכל מקום ששאול נכשל . רובו של ספר שמואל מוקדש לתיאור דמותו ולתיאור תולדותיו של דוד , והסיפורים עליו משולבים בסיפורים על תולדות שמואל ועל תולדות שאול . כמו את שמואל ואת שאול , גם את דוד פוגש הקורא כבחור צעיר , ילד ממש . הוא בנו הצעיר של ישי , ואלוהים בחר בו למלך על עם ישראל . עם בחירתו '' ותצלח רוח ה' אל דוד מהיום ההוא ומעלה ' ( טז , ( 13 ובאותה השעה '' ורוח ה' סרה מעם שאול ובעתתו רוח רעה מאת ה "' ( טז . ( 14 דוד הגיע לחצר המלך שאול "כיודע נגן . " שאול אהב אותו . ניצחונו של דוד על גלית הפלשתי , החברות הקרובה בינו לבין יהונתן בן שאול ונישואיו למיכל בת שאול - הפכו את דוד לאיש החשוב ביותר בישראל אחרי המלך . שאול חשש מאהבת העם לדוד , והקרע בינו לבין דוד היה בלתי נמנע . לאחר ששאול ניסה להרוג את דוד , נמלט דוד , נדד זמן רב במדבר , ונאלץ לשהות זמן רב מחוץ לגבולות מלכות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית