* י' אמית , '' ויהי איש אחד ... ושמו - ... וריאציה של עריכה ומגמותיה , " בית מקרא , קב , תשמ '' ה , עמ' . 399-388  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית