פרק ב הוא למעשה הקדמה לספר שופטים . הפרק ( החל בפס' ( 11 מציג את האופי המחזורי של תקופת השופטים ומסביר מדוע נכפה אופי זה על התקופה ו מותם של יהושע ובני דורו ( פס' , ( 10-8 שראו את הנסים שעשה ה' לעם עם הכיבוש , והראייה של הדור השני את החיים בארץ כדבר מובן מאליו - הביאו אותם לנטוש את האל ולחטוא . מומלץ ללמד את הפרק לפי ההנחיה המדויקת שבספר הלימוד . להלן - שתי הרחבות ללימוד הפרק : א . עיסוק בשמות יישובים ( עמ' 47 בספר הלימוד ) - משמעות השמות , מקומם בארץ ואיתורם על המפה . ב . הרחבה בעניין אלילי כנען ( עמ' 50 בספר הלימוד ) - שמות האלים מופיעים פעמים רבות במקרא , ומכיוון שלאלי כנען תפקיד במחזוריות המתוארת בספר שופטים , רצוי להפנות את התלמידים למידע על אודות אלים אלו ולהנחותם לענות על השאלות בנושא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית