בתקופה המתוארת אין מנהיג אחד . העם מפולג לשבטים , וכל שבט עסוק בבעיותיו הכלכליות והביטחוניות . עובדות אלו גורמות להתרופפות הקשר בין השבטים . מצב זה מבטל כל מוטיבציה לצאת למלחמה לעזרת שבט הנתון בסכנה . הפירוד והפיצול בעם בולט בתקופה זו לעומת האחדות ששררה בדורות הקודמים . מומלץ לעבוד בתחום זה לפי המבוא שבספר הלימוד ( עמ' . ( 45-42 חשוב להבהיר לתלמידים מהו שופט , ולקיים דיון על תפקיד השופט בימינו ועל תפקידו בתקופת השופטים . העיתונות ואמצעי התקשורת האחרים מטפלים בכל יום בהרחבה בנושאי חוק ומשפט ובתפקיד מערכת המשפט . כדי שהלומדים יהיו מעורבים ויבינו מושגי יסוד בנושא , וכדי להרחיב ולהעמיק את הידע גם בצד הלשוני , ראוי לעסוק במושגים דוגמת - שופט ( כולל שופט כדורגל , ( דיין , סנגור , קטגור , זיכוי , הרשעה , פסק דין , גזר דין , בג '' ץ , חוק , חוקה , קנס , מאסר , עונש , בורר ( עמ' 45-44 בספר הלימוד . ( אפשר לבקש מן התלמידים לרשום את כל המילים והמושגים המוכרים להם מתחום המשפט , ולהפנותם לאמצעי התקשורת , לחדשות העוסקות בתחום זה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית