המושג מופיע בספר הלימוד בעמ ' 33 בפעילויות . 1 . 3-2 מה אומרת לי המילה "אמון : " אמון מזכיר לי . 2 ... הגדרה מילונית של המילים "אמון " , " אי אמון , " "אמונה '' , " אמינות . 3 . " יחסי אמון קיימים בחיי היום-יום במעגלי החיים השונים : במשפחה , בין חברים , בבית הספר , במקום העבודה , בין האזרח לרשויות , בין הבוחר לנבחר ( בכל הרמות . ( אפשר לפתח את המושג " אמון" דרך תחום האקטואליה ( שימוש בקטעי עיתונות כתובה ווירטואלית , בעיקר בתקופת בחירות . 4 . ( הקשר בין אמון , נאמנות , יושר מתאים ליעד המרכזי של מדריך זה : "טיפוח אזרח בעל ערכים יהודיים , ציוניים וכלל עולמיים . '' הטיפול בקשר זה יכול להיעשות או דרך אקטואליה או דרך משפטים כגון 1 יש לי אמון מלא באיש ... התייחסנו אליו באמון / באי אמון . הוא הודיע לי כי הוא מאמין / לא מאמין בי וביכולתי . הכנסת הביעה אמון / אי אמון בראש הממשלה . החיילים נשבעו שבועת אמונים לארץ ולעם . * אפשר להשתמש במשפטים ככותרת לסיפור או לכתבה . * חשוב לדון בקשר שבין יושר לאמון .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית