ספר יהושע הוא הראשון בספרי נביאים ראשונים . הספר מספר את תולדותיו של דור הבנים , שיצא ממצרים וזכה להיכנס לארץ ישראל , לכבוש אותה , להתנחל בה ולהתיישב על אדמתה . לפי תפיסתו של מחבר ספר יהושע , זכה דור הבנים , ויהושע בכלל זה , לראות בהתגשמות ההבטחות שנתן אלוהים לאבות האומה - לאברהם , ליצחק וליעקב . בדור הזה התגשמה הן ההבטחה , שמשפחת אברהם תהיה לעם גדול ורב והן ההבטחה שעם זה יירש את ארץ כנען ויתיישב בה . תפקידו של המבוא - "לפתוח שער" לספר יהושע . לפני הכניסה לפרטים , לפני הצגת התוכן ולפני שאילת השאלות בדבר התיאור ההיסטורי שעולה ממנו , יש מקום לברר את השאלה - מהי הסיבה שמניעה כתיבה של תיאורים היסטוריים ומה מטרתם של מחברי תיאורים אלו . חשוב להדגיש לתלמידים שהכתיבה ההיסטורית נועדה להעביר מסר לדור שחי בזמן שהדברים נכתבו , ובמקרה זה הכוונה היא להראות את כוחו של אלוהים ואת הגמול שהוא גומל לעם על נאמנותו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית