. 1 התלמיד יכיר את חייהם של מנהיגי העם , כפי שהם מסופרים במקרא . . 2 התלמיד יכיר את התקופות השונות ויבין את הסיבות לתמורות בחיי העם . . 3 התלמיד יכיר את תרבות התקופה . . 4 התלמיד יידע להשוות את הנלמד במקרא למציאות ימינו , תוך חיפוש חומרים מתאימים להשוואה . . 5 התלמיד יידע לאתר במפה את המקומות הנלמדים ויכיר היטב את מפת ארץ ישראל . . 6 התלמיד יכיר את בעיות ההתיישבות בארץ בעבר , בהווה ובעתיד , ויהיה ער להן . . 7 התלמיד יידע לנסח את הבעיה המרכזית בכל תחום שהוא לומד . . 8 התלמיד יכיר סוגים שונים של מנהיגות בארץ ישראל במהלך ההיסטוריה של העם ושל המדינה . . 9 התלמיד יידע , יכיר ויבין כי לאחר מאבק ממושך זכה העם לעצמאות וחזר להיות עם חופשי בארצו . ספר לימוד זה משלב לימוד יסודי של המקרא עצמו בדרך מעניינת , עדכנית ופעילה , עם לימוד בתפיסה אינטגרטיבית מתוך זיקה לתחומי ידע אחרים , על פי היעדים של ועדת שנהר ( תשנ"ד ) ובזיקה להמלצותיה . הספר נותן מענה להמלצות , מבחינת החומרים ומבחינת הגישה ( שילוב מקצועות . ( יש בו מיקוד דיסציפלינרי במקרא והשלמות בין-תחומיות במקצועות כמו ספרות ולשון , גאוגרפיה ומולדת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית