כאשר מריצים מסמך , XML הדפדפן אינו מכיל מידע איך להציג אותו . הסיבה לכך היא שקובץ הXML- מכיל הגדרות המתארות את הנתונים אבל אינו מכיל הגדרות המתארות כיצד להציגם . לפיכך , הדפדפן מציג את התוכן ואת התגים יחד , בדיוק כפי שהם שמורים בקובץ ה . XML- הדפדפן בודק אם הקובץ מעוצב כהלכה : ( Well-formed ) אם כן – הוא מציג את האלמנטים בצבע כדי להקל את הבנת מבנה הקובץ ; אם לא – הוא מציג הודעת שגיאה . ישנן שיטות אפשריות שונות להצגת את המידע של קובץ . XML לדוגמה , ניתן להשתמש בגיליון סגנונות מדורג ( Cascade Style Sheets ) CSS – או בשפת תכנות , כגון , C + או בשפת תסריט כלשהי , כגון . JavaScript בכל אחת מהשיטות מצורף לקובץ הXML- קובץ נוסף שמגדיר כיצד ייראה המסמך בדפדפן לפי השיטה וההגדרות שנבחרו . בדוגמה שלהלן נתאר את האופן שבו קוראים ומציגים קובץ XML בעזרת . JavaScript לשם כך , נשתמש בעצם מהטיפוס . XML DOM העצם XML DOM מכיל כמה פעולות ומאפיינים שבאמצעותם ניתן לעבד קובצי . XML פעולות אלה מאפשרות לאחזר אלמנטים ומאפיינים של קובץ , XML לעבור בין האלמנטים , לשנותם , למחקם ולהוסיף אלמנטים ומאפיינים חדשים ועוד ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית