בסעיף הזה נלמד איך לשמור נתונים בתבנית XML בעזרת טכנולוגיית ה . ADO . NET- כידוע , טכנולוגיית ה ADO . NET- היא הטכנולוגיה שבאמצעותה ניתן להתקשר עם מסדי הנתונים בטכנולוגיית מיקרוסופט . ( NET ) כפי שציינו בפרק ADO . NET , 4 תומכת בשתי שיטות חיבור , מקושרת ( connected ) ולא-מקושרת . ( disconnected ) בסביבה הלא-מקושרת אנו משתמשים בעצם מהטיפוס , DataSet השומר את נתוני הטבלה שאוחזרה כאשר מנתקים את הקשר עם בסיס הנתונים . העצם DataSet מכיל טבלה ( או קבוצה של טבלאות ) שנשמרת בזיכרון של המחשב והוא המייצג של מסד הנתונים . DataSet שומר את הנתונים שלו בצורת , xml ולכן תהליך שמירת הנתונים בקובץ XML יהיה קצר ופשוט מאוד . כל מה שצריך לעשות הוא להפעיל את הפעולה Write Xml של המחלקה : DataS et DataSet ds . WriteXml ( "d : \\ asp \\ tblExample . xml" , XmlWriteMode . WriteSchema ); הפעולה WriteXml מקבלת שני פרמטרים : הפרמטר הראשון מהטיפוס מחרוזת אשר מכיל את שמו ואת מסלולו של קובץ ה , XML- שנרצה לשמור בו את הנתונים . הפרמטר השני ( XmlWriteMode . WriteSchema ) מציין כי הקובץ XML יכיל גם סכמה מתאימה . לדוגמה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית