מסמך XML אשר עונה על כללי התחביר שציינו , כגון התאמת תג סיום לכל תג פתיחה , 1 קינון כהלכה ומתן שמות נכונים לאלמנטים , הוא מסמך שמעוצב כהלכה . אבל מסמך שמעוצב כהלכה אינו תנאי מספיק לייצוא וייבוא של נתונים בין מערכות לבין יישומים שונים . כפי שציינו קודם , כאשר עובדים עם מערכות שונות , אחת הבעיות העיקריות היא חוסר התאימות של הנתונים . חוסר התאימות עלול לגרום לאי-התאמה בין ההגדרות של מערכת אחת לאחרת . נמחיש את הבעיה בעזרת הדוגמה הזאת : מארגני האולימפיאדה רוצים לבנות מסד נתונים של ספורטאים . כל מדינה שמשתתפת באולימפיאדה מתבקשת לשלוח את פרטי הספורטאים שלה על-פי התבנית של קובץ XML שהגדירו מארגני האולימפיאדה . למשל , בתבנית שלפניכם מוגדרים השורש של המסמך ופרטי המדינה והאתלטים המייצגים מדינה זו : " > < games > פ < athlete > < country id = " פ < id > פ < name > פ < sport > פ < age > פ < gender > 1 קישור לכלי לבדיקת מסמך שמעוצב כהלכה : http : // www . w 3 schools . com / xml / xml–validator . asp  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית