התחביר והחוקים של שפת XML בדומה לשפות סימון אחרות למסמך XML יש מבנה ותחביר מוגדר מראש . מסמך XML מורכב מאלמנטים ( elements ) ממאפיינים ( attributes ) ומנתונים . ( data ) מסמך XML מכיל לפחות אלמנט אחד – שנקרא שורש – ( root ) אשר בתוכו יקננו אלמנטים אחרים . את האלמנט מייצגים תג התחלה ותג סיום וביניהם מצוין התוכן . התוכן יכול להכיל נתונים , אלמנטים מקוננים או שניהם גם יחד . נוסף על כך , אלמנט יכול להכיל גם מאפיינים שמספקים מידע נוסף . בניגוד לאלמנטים , מאפיינים אינם יכולים להכיל בתוכם אלמנטים או מאפיינים נוספים . לדוגמה , נתבונן בהגדרות XML שלהלן : < occupation > Poet < customer name = "Gabriel Okara" > ההגדרה מכילה שני אלמנטים : האלמנט הראשון מתאר לקוח , והוא תחום על-ידי התגים < customer > ו- . לכל תג פותח חייב להיות תג סוגר שמתחיל בתו . ' /' האלמנט הזה מכיל מאפיין המתאר את שם הלקוח name = "Gabriel Okara " וכן אלמנט נוסף שמקונן בתוכו . שימו לב , האלמנט המקונן נמצא בין התג הפותח לתג הסוגר של האלמנט המתאר את הלקוח . האלמנט השני מתאר את משלוח היד ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית