כתיבת תסריטי JavaScript באזור תגי ה- head גורם , לעיתים קרובות , להגדלת גודל דף . כדי להקטין את גודל הדף , ובכך , להקטין את זמן טעינתו , להקטין את מספר השגיאות ולפתח דף שבו אנו מפרידים בין התוכן המוצג ( באמצעות תגי ( HTML לבין הפעולות שיש לבצע ( תסריט , ( JavaScript ניתן לכתוב דף HTML המייבא קובץ javascript חיצוני ( באופן דומה לדרך שבה קשרנו קובץ CSS להגדרת התצוגה . ( כדי לייבא קובץ המכיל תסריטי Javascript לקוד HTML נבצע את הפעולות הבאות : א . ניצור קובץ המכיל תסריט JavaScript עם הסיומת . js לדוגמה נשמור את הקובץ הבא בקובץ בשם myJs . js alert ( "Hello World" ) { function popup () { ב . כעת בדף ה HTML נוסיף תסריט המשתמש במאפיין "scr " המציין את קובץ המקור ( הכולל תסריט ( JavaScript בו נשתמש בדף זה . < input type = "button" onclick = "popup () " value = "Click Me ! " > < body > < script language = "JavaScript " src = "myjs . js" > < head > < html >  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית