שפת JavaScript היא שפה מונחית-אירועים , כלומר היא יודעת להגיב על אירועים המתרחשים כתגובה לפעולות המשתמש , כגון לחיצה על כפתור , סגירת חלון , הקלקה על העכבר , וכן לאירועים המתרחשים כתגובה לפעולת שעון . תגובה לאירוע מפעילה את המתפעל אירועים ( event-handler ) אשר יכול לזמן פונקציה או לבצע תסריט שמטרתם לטפל באירוע שנוצר . לפניכם רשימה חלקית של אירועים : לדוגמה , נסתכל על הדף הבא . הדף מכיל כותרת מרמה , 1 שלוש פסקאות ותמונה מתחלפת . כאשר נעביר את העכבר מעל הפסקה הראשונה , צבע הרקע של הפסקה יהפוך לאדום ויישאר במצב הזה . כאשר נעביר את העכבר מעל הפסקה השנייה , צבע הרקע של הפסקה יהפוך לאדום , אך כאשר נזיז את העכבר אל מחוץ לתחום הפסקה , יחזור הרקע לצבעו הקודם . כאשר נעביר את העכבר על התמונה , תתחלף התמונה . אבל כאשר נזיז את העכבר אל מחוץ לשטח התמונה , תחזור התמונה המקורית . נדגיש כי בכדי שאפשר יהיה לגשת לעצם התמונה ולשנות אותו יש לתת לעצם שם ולגשת אליו דרך שמו , לכן בדוגמה הבאה רשמנו את השם name = "whiteCat " כחלק מהתג . img כמו כן , בתוכנית זו אנו מבצעים שינויים בתוכן של הדף , ולכן נרשום את התס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית