העצמים window וdocument- כאמור , JavaScript היא שפה מונחית עצמים המכילה עצמים מובנים מראש בהם ניתן להשתמש . לדוגמה , אנו השתמשנו כבר בפעולה alert של העצם window ובפעולה write של העצם . document העצם window מייצג חלון פתוח בדפדפן . העצם הזה נוצר בעת פתיחת חלון והוא מכיל בין היתר את המאפיינים location ( כתובת URL הנוכחית ) וhistory- ( היסטוריה של אתרים בהם גלשנו ) ועצמים נוספים שמוכלים בתוכו , כגון document המטפל בדף . HTRL עצם זה מספק פעולות לפתיחת חלון , סגירת החלון , מזעור החלון וכדומה . העצם הזה הוא העצם הראשי ואפשר שלא לציינו בעת הקריאה לפעולותיו , על כן ניתן לכתוב alert () אך ניתן גם לכתוב . window . alert () כאמור , כל הפעולות בדפדפן מתבצעות בחלון . עצם החלון הוא העצם העיקרי בשפת javascript והוא מאפשר לקלוט נתונים מהמשתמש , להציג פלט למשתמש ועוד . עצם המסמך ( document ) מתייחס למסמך , HTML וליתר דיוק להגדרות הנכללות בין התגים פ . < body > העצם הזה מכיל מידע על המסמך שנטען ונמצא בתוך חלון , כלומר בתוך מופע של העצם . window העצם document מכיל אף הוא עצמים כגון img , form ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית