פונקציה היא קבוצת הוראות בתכנית מחשב , לביצוע משימה מסוימת . כתיבת פונקציה משפרת את קריא ? ת התכנית ומקלה את תיקון השגיאות בה ( מבני ? ת ) וכן מייעלת את הכתיבה שכן היא מונעת שכפול קוד ( יעילות . ( פונקציה יכולה לקבל ארגומנטים ולהחזיר ערך . כדי להשתמש בפונקציה , צריך תחילה להגדירה . ניתן להגדיר פונקציות אך ורק באזור התחום על יד התג . HEAD נסתכל על כמה דוגמאות המרוכזות בקובץ : Functions . htm < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > < head > " ); { function printHeader () < script type = "text / javascript" > < title > Learning JavaScript תרגיל } document . write ( " < b > פונקציה שאין לה פרמטרים ואינה מחזירה ערך . הפונקציה מדפיסה כותרת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית