בתרגיל 5 . 1 ראיתם כי ההוראה alert ( 3 + " + " + 6 + " = " + 3 + 6 ) מדפיסה את המחרוזת , " 3 + 6 = 36 " ואילו ההוראה alert ( 3 + " * " + 6 + " = " + 3 * 6 ) מדפיסה , 18 כלומר את תוצאת הפעולה החשבונית . 3 * 6 חשוב להבין כי בשפת , Java Script כמו בשפות אחרות , האופרטור + משמש הן לחיבור מספרים והן לשרשור מחרוזות . כאשר המפרש של JavaScript נתקל בפעולה חשבונית שאינה הפעולה ' + ' ( חיבור , ( הוא ממיר את הערכים למספר , אם אפשר , ומבצע את הפעולה החשבונית . לעומת זאת , כאשר המפרש של JavaScript נתקל באופרטור , ' + ' הוא מתייחס אליו כאל שרשור מחרוזות . לפיכך , אם ברצוננו להציג את ערכו המספרי של הביטוי , 3 + 6 עלינו להשתמש בפעולה המקבלת ביטוי חשבוני ומחזירה את תוצאתו . פעולה כזו קיימת ב JavaS cript- ונקראת . eval () ההוראה alert ( eval ( 3 + 6 )) תציג אפוא את תוצאת החישוב של פעולת החיבור המתאימה . השפה JavaS cript מכילה פעולות נוספות הממירות למספרים ערכים מהטיפוס מחרוזת : הפעולה parseInt מקבלת מחרוזת ומחזירה אותה כמספר שלם . אם לא ניתן להמיר את המחרוזת למספר שלם , הפעולה מחזירה את הערך NaN המציין ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית