נמשיך בבניית האתר לפרויקט שתיארנו בפרקים הקודמים . שלב א הוסיפו לפרויקט מסד נתונים אשר ישמור מידע על המשתמשים הרשומים באתר . בחרו את המידע שברצונכם לשמור על המשתמש , חוץ משם המשתמש , הסיסמה ומספר הנקודות שצבר במשחק מכונת המזל . שלב ב הוסיפו לפרויקט טופס רישום לאתר , אשר יבקש מהמשתמש את כל המידע שהחלטתם לשמור , פרט למספר הנקודות . בעת לחיצה על כפתור ' הירשם , ' שלחו את פרטי המשתמש לדף אשר יוסיף את המשתמש למסד הנתונים , על-פי הנתונים שסיפק בטופס , ובהנחה שמספר הנקודות של משתמש חדש הוא . 1000 בעת הרישום ודאו שלא קיים משתמש בשם זהה במסד הנתונים . אם שם המשתמש קיים , שלחו שוב את המשתמש לטופס הרישום והודיעו על כך למשתמש . אם שם המשתמש אינו קיים , הוסיפו אותו למסד והפנו אותו לדף המשחק . שלב ג עדכנו את דף ההתחברות כך שהלחיצה על כפתור ' שלח ' תגרום לבדיקת הנתונים הנמצאים במסד הנתונים . אם המשתמש קיים , יישמרו נתוניו הדרושים ב , Session- ואם המשתמש אינו קיים – יישלחו שוב נתוניו לדף ההתחברות בציון הודעה מתאימה . שלב ד עדכנו את האתר כך שמספר הנקודות שצבר משתמש ישמרו במסד הנתונים . שימו לב כי בעת ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית