עד כה עבדנו עם מסד הנתונים בשיטה הלא-מקושרת . בשיטה זו שלפנו מידע ממסד הנתונים על-ידי סדרת ההוראות אשר החזירה עצם מהטיפוס , DataS et שהוא עותק של הנתונים המתאימים הנמצאים במסד הנתונים . את עיבוד הנתונים ביצענו על העצם מהטיפוס DataS et ובסיום העבודה עדכנו את מסד הנתונים בשינויים שבוצעו . לעתים , אנו מעוניינים בשליפת נתון אחד ממסד הנתונים , למשל מספר הזיהוי של משתמש , כמות המשתמשות ששמן מאוחסן בטבלה , מספר המשתמש בעל הניקוד הגבוה ביותר וכו . ' במקרים אלה מיותר ליצור עצם מהטיפוס DataSet המכיל את הנתון היחיד . העצם מהטיפוס SqlCommand מאפשר לנו לקבל את הנתון הזה על-ידי השימוש בפעולה . ExecuteScalar () פעולה זו מקבלת כפרמטר מחרוזת המכילה שאילתת בחירה המחזירה ערך יחיד . הערך המוחזר הוא עצם מהטיפוס , Object ובכדי להשתמש בערכו יש לבצע המרה כנדרש . צורת עבודה זו עם מסד הנתונים נקראת השיטה המקושרת ( connected ) שכן בשיטה זו אנו עובדים עם מסד הנתונים עצמו ולא עם ההעתק שלו . בשיטה זו לא נעבוד עם העצם DataAdapter אלא עם העצם . Command להלן פעולה המקבלת מחרוזת שמייצגת שאילתת בחירה המחזירה עצם יחיד מת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית