ישנם מודלים אחדים לייצוג מסדי נתונים . הנפוץ ביותר כיום הוא המודל הטבלאי ( הנקרא גם ' המודל היחסי . (' במודל הטבלאי כל הנתונים מיוצגים באמצעות טבלאות וקשרים בין טבלאות . בספר הזה נעסוק בטבלה אחת , ולכן לא נעמיק בכל הקשור לקשרים בין הטבלאות . מבנה הטבלאות הוא אחיד : כל שורה בטבלה מייצגת ישות אחת ( שעליה אנו שומרים מידע ) וכוללת נתונים על תכונותיה . כל השורות בטבלה מייצגות קבוצה של ישויות . לדוגמה , נתבונן באיור . 4-1 מוצגת בו דוגמה לטבלה של תלמידים שעשויה להיות חלק ממסד נתונים של בית-הספר . תוכלו לראות שלכל הישויות בקבוצת התלמידים מוגדרות תכונות משותפות : מספר הזהות , השם , השכבה , הכיתה , הרחוב והעיר . לכן נוח לייצג כל ישות ( תלמיד ) כשורה בטבלה . הטבלה מייצגת אפוא קבוצת ישויות . כל עמודה ( הנקראת גם שדה ) בטבלה מייצגת תכונה אחת של קבוצת הישויות . בתוך המשבצות של הטבלה רשומים הערכים של התכונות ( הנתונים . ( כמובן , בעמודה של מספר הזיהוי לכל תלמיד יש ערך שונה . ערך זה מבחין בינו לבין תלמידים אחרים המיוצגים בטבלה . לשורה בטבלה נהוג לקרוא גם רשומה . כל רשומה מורכבת משדות ( עמודות ) – כל ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית