גרסה 2 של משחק ' מכונת המזל ' בגרסה 2 נכניס כמה שינויים כדלקמן : המשתמש יתבקש להזין את שמו . אם הוא יעשה כך , הוא יקבל כבונוס תוספת של ארבע נקודות . נוסף על כך , כדי להקטין את מספר הקבצים ביישום , נהוג לאחד את דף הHTML- עם דף ה- . ASP בגרסה זו נשתמש בקובץ aspx בלבד שיכלול את חלק התצוגה ( המעוצב בעזרת תגי ( HTML ואת החלק הלוגי שימומש על-ידי פונקציות . כדי שנוכל לממש את השינויים האלה , עלינו לדון בנושאים שלהלן : . 1 שימוש בעצמים מוגדרים מראש – ( predefined objects ) בשלב הראשון נכיר שני עצמים אלה : העצם , Response שמייצג את תגובת השרת לבקשת הלקוח והעצם , Request שמייצג את בקשת הלקוח . 2 כתיבת תסריטי ASP . 3 שיטות לשליחת נתונים מהלקוח לשרת להלן נדון בנושאים אלה . שליחת פלט אל הלקוח – הפעולה Response . Write בדפי ASP אפשר להשתמש בכמה עצמים שהמערכת מגדירה מראש . כלומר , המתכנת יכול להשתמש בעצמים אלה מבלי שיהיה עליו להגדירם או ליצור אותם . העצם הראשון מסוג זה שנכיר הוא העצם . Response עצם זה מטפל בהכנה של תגובת השרת , שנשלחת אל הלקוח במבנה שמגדיר פרוטוקול הHTTP- ( תגובת . ( HTTP העצם הזה כול...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית