בפרק הזה נלמד כיצד יוצר השרת דף דינמי בעקבות בקשת . HTTP נדגים זאת על-ידי בנייה של אתר של משחק מכונת מזל . משתמש ( גולש ) שרוצה לשחק במכונת המזל משתמש בדפדפן ( שמשמש כתוכנת צד הלקוח ונכנה אותו בקיצור ' הלקוח ( ' כדי לשלוח לשרת בקשה להגרלת מספרים . כאשר השרת מקבל פנייה מלקוח ( דפדפן , ( הוא מגריל שלושה מספרים בתחום נתון ( למשל , בין 1 ל , ( 9- ובהתאם לתוצאות ההגרלה הוא מחשב ניקוד ושולח ללקוח תגובה מתאימה . המשחק יוצג בכמה גרסאות ; בגרסה הראשונה חישוב הניקוד הוא פשוט – אם שלושת המספרים זהים , יקבל המשתמש 10 נקודות , ולא – הוא יקבל שתי נקודות . השרת מכין דף HTML המכיל פלט ששלח השרת ללקוח כתגובת . HTTP הקובץ הזה מוצג לפני המשתמש באמצעות הדפדפן שבמחשבו . הדף המורץ בשרת צריך לבצע שתי משימות עיקריות : א . להגריל שלושה מספרים ולחשב את הניקוד ; ב . לבנות דף דינמי שכולל את הניקוד ולשלחו כתגובת HTTP ללקוח . כתיבת תסריט המגדיר את הפונקציונליות של אתר לשם לימוד הנושא בחרנו בטכנולוגיית ASP של חברת מיקרוסופט . טכנולוגיה זו כוללת דפי 1 שרת הנקראים ASP ( דפי שרת דינמיים . ( Active Server Pages – 1 מיקר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית