תגים לעיצוב טקסט תכונות המאפיין Style את המאפיין Style ותכונותיו ניתן להוסיף לכל תג . נציג כאן תכונות נפוצות , אם כי קיימות תכונות נוספות למאפיין זה . תגים ומאפייניהם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית