נספח זה מתאר כיצד יוצרים קובץ HTML ומריצים אותו כדף סטטי מתוך שרת . סביבת העבודה שבה אנו משתמשים היא , Microsoft Visual Studio developer 2008 שאותה ניתן להוריד מהרשת ולהתקינה במחשב . א . פתיחת יישום שרת בחרו בתפריט ראשי . Web Site ? New ? File בחלון שנפתח ( איור : ( 2-10 בחרו ביישום רשת מסוג ASP . Net W eb site קבעו את שם היישום ואת המקום שבו תשמרו אותו . לדוגמה , . D : \ asp \ htmltest אם הספרייה לא קיימת , תתקבל הודעה מתאימה אשר תשאל אם ליצור ספרייה . יש לבחור במקש . OK הגדירו את שפת התכנות . Visual C + ב . יצירת קובץ HTML  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית