גיליונות סגנון מדורגים , ( Cascading S tyle Sheets ) ובקיצור , CSS מאפשרים להפריד בין העיצוב ובין התוכן של דפי , HTML וכך להקל על העיצוב ועל הפיתוח של הדפים . CSS מאפשר למעצב לקבוע כיצד יוצג כל אלמנט בדף , HTML באיזו תבנית נשמר הקול בקובץ המוזיקה או הדיבור , כיצד ייראה הדף בדפדפן , וכדומה . עד כה השתמשנו במאפיין style לעיצוב כל הדף , לעיצוב מקטע בדף או לעיצוב אלמנט מסוים . CSS מאפשר להגדיר סגנון פנימי לדף , כך שהגדרת הסגנון תחול על כל התגים בדף . לדוגמה , כדי להגדיר את תגי הכותרת h 1 בגופן מסוג sans serif ובגודל גופן , 24 צריך לכתוב את השורות האלה בראשית הדף : font-size : 24 pt ; font-family : san-serif ; h 1 { { כל שימוש בתג h 1 בהמשך הדף יגרום לעיצוב הכותרות בצורה זהה . אם נחליט לשנות את העיצוב של כותרות , h 1 יהיה עלינו לשנות רק את הגדרת התג , ולא לשנות כל כותרת h 1 בנפרד . תקן CSS נקבע על-ידי איגוד האינטרנט העולמי . ( World Wide Web Consortium ) ה- W 3 C מפרסם גם תקנים נוספים בתחום הצגת תוכן ב . Web- הקפדה על יישום תקני האינטרנט Web ) ( Standards בכל אתר אינטרנט ברשת נועדה לגרום לכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית