דף HTML מוצג בדפדפן . כדי להציג את הדף בדפדפן , יש לרשום את שם הקובץ ואת המיקום שלו במחשב . לדוגמה , נציג את הקובץ first . htm שנמצא בספרייה D : \ asp בדפדפן . כתובת המשאב היא אפוא : D : \ asp \ first . htm לשם כך עלינו להקליק פעמיים על שם הקובץ או , לחילופין , לפתוח את הדפדפן ולרשום בתיבת הטקסט לכתיבת הכתובת שבדפדפן , כפי שמוצג באיור . 2-10 כדי להריץ את אותו הדף מתוך השרת – בסביבת – Visual Studio נשתמש באפשרות in Browser ' 'View ( ראו נספח א . ( ' גם הפעם יוצג הדף בדפדפן , כפי שמוצג באיור , 2-11 אך שימו לב כי הכתובת של המשאב השתנתה . הכתובת כתובה במבנה URL http : // localhost : 2264 / asp / first . htm כאשר הפרוטוקול הוא , HTTP שם התחום של המחשב הוא localhost ומספר המפתח הוא . 2264 המיקום של המשאב הוא במדריך asp ( שהוא תת-מדריך במדריך שממנו מופעל השרת ) ושם הדף הוא . first . htm  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית