2 . 2 . 1 כותרות שפת HTML מכילה שישה זוגות של תגים המשמשים לקביעת כותרות במסמך . תג במבנה < hi > מציין התחלה של כותרת ברמה ; i תג במבנה מסמן את סוף הכותרת . למשל כותרת ברמה הגבוהה ביותר תופיע בין התג < h 1 > לתג . כל דפדפן קובע כיצד יוצגו הכותרות , אך ככל שהכותרת היא ברמה גבוהה יותר , כך האותיות שלה יהיו גדולות יותר ומודגשות יותר . שימו לב , ככל שערכו של i קטן יותר , רמת הכותרת גדולה יותר . כלומר , התג < h 1 > מגדיר את הכותרת ברמה הגבוהה ביותר ו- < h 6 > את הכותרת ברמה הנמוכה ביותר . דוגמאות : כותרת עיקרית < h 1 > תת כותרת < h 2 > שאלה 2 . 1 בנו דף HTML בשם , sol 2-1 . htm המורכב מכותרות . בכותרת ברמה הראשונה רשמו " דף הבית של > שמכם ;"< בכותרת ברמה השנייה רשמו את שם בית-הספר ואת הכיתה שבה אתם לומדים ; בכותרת ברמה השלישית רשמו את התחביבים שלכם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית