התקשורת בין השרת ללקוח בHTTP- נעשית באמצעות בקשות ששולח הלקוח ותגובות שמחזיר השרת . ראשית , הלקוח יוצר חיבור קשר באמצעות כתובת הIP- וציון המפתח שבו השרת נמצא , בדרך-כלל מפתח . 80 לאחר מכן נשלחת הבקשה , הכוללת את הכתובת של האובייקט המבוקש ( למשל , דף ( HTML ופרטים נוספים על הבקשה ועל הלקוח . השרת קורא את הבקשה , מפענח אותה , שולח ללקוח תשובה ולרוב מנתק את הקשר עם הלקוח לאחר שליחת התשובה . פרוטוקול HTTP מגדיר את המבנה של הבקשות ושל התגובות , ומבנה זה מחייב את יישומי הלקוח והשרת . המשתמשים בדפדפן לא צריכים להיות מוטרדים מכך , משום שהדפדפן מעביר בעבורם את הנתונים בצורה תקינה . מי שצריכים לתת דעתם על כך הם הכותבים של יישומי הרשת . הכותבים צריכים להבין את הפרוטוקול , להכיר את המבנה של ההודעות ואת הפעולות שהפרוטוקול מאפשר לבצע . תהליך ההתקשרות כולל מספר פעולות : . 1 הלקוח ( תוכנת הדפדפן ) יוצר קשר עם השרת . לשם כך הוא מפרק את הURL- למרכיביו ומחלץ את שם התחום של מחשב היעד ; הדפדפן מתקשר עם שרת השמות כדי לתרגם את שם המחשב המרוחק לכתובת IP ולמספר מפתח . . 2 הדפדפן שולח בקשת , ( HTTP Request ) HT...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית