למדנו כי מזהים מחשבים ברשת באמצעות כתובות , IP אולם עדיין לא למדנו כיצד מזהים דף web מסוים בשרת , שהרי בכל שרת יכולים להישמר דפים רבים . כדי לאחזר משאבים כמו דפי ווב ( שאותם ניתן לכנות גם מסמכים , ( קובצי קול או קובצי תמונה , יש לזהות את מיקום המשאב במחשב שבו הוא מאוחסן . למשל , כאשר משתמש מפעיל את הדפדפן , עליו לציין מהו הדף ההתחלתי שאותו הוא רוצה לראות ומהו הנתיב אל הדף . מתכנני האינטרנט הגדירו דרך לזיהוי ייחודי של משאבים : מבנה שנקרא מ ? תר משאבים אחיד . ( Unified Resource Locator ) URL – בהינתן , URL הדפדפן יכול להגיע מיד לדף המבוקש בלי שיהיה צורך לעבור דרך מסמכים אחרים . URL הוא מחרוזת תווים המורכבת מחמשת החלקים האלה : הפרוטוקול שבו משתמש השרת שם המחשב או כתובת IP מספר המפתח שם הקובץ ( כולל נתיב התיקיות שבו נמצא הקובץ ) נקודת הייחוס ( reference ) בתוך הקובץ דוגמה ל- URL שכולל את כל חמשת החלקים : http : // www . openu . ac . il : 80 / main / subjects / education . html + java נסביר את מרכיבי כתובת ה- : URL http הוא הפרוטוקול שבו משתמש השרת . www . openu . ac . il הוא שם המחשב . 80 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית