מאחר שיישום השרת ויישום הלקוח עשויים לרוץ בשני מחשבים מרוחקים , יש לקבוע כללים להתקשרות ביניהם בין המחשבים , כלומר , יש לקבוע פרוטוקול . הפרוטוקול קובע את המבנה של ההודעות , את סדר שליחתן ואת הפעולות שיש לנקוט כתגובה לכל סוג של הודעה . בהתאם , גם יישום ווב הבנוי לפי מודל של שרת-לקוח מורכב ממספר רכיבים : יישום השרת , יישום הלקוח ופרוטוקול . יישום Web טיפוסי מורכב מהרכיבים האלה : דפדפנים ( יישום הלקוח ;( שרתי ה ? ארג או שרתי Web ( יישום השרת ;( 2 כתובת האתר של התאחדות הרשת הכלל–עולמית : http : // www . w 3 c . org / פרוטוקול העברת תמליל-על הוא פרוטוקול . ( Hyper T ext Transfer Protocol ) HTTP פרוטוקול זה מגדיר את המבנה ואת הסדרה של ההודעות שמועברות בין הדפדפן לשרת ה ; Web- תקן להצגת מסמכים ( שנקרא . ( HTML יישום אינטרנט נוסף הבנוי לפי המודל שרת-לקוח הוא יישום דוא " ל . ( email ) יישום דוא " ל טיפוסי מורכב מהרכיבים האלה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית