מהות , חיבור וחיסור \ i \ רשמו מספר מתאים לכל אחת מנקודות החלוקה . IT א . השלימו לסדרות בעלות דילוגים שווים , ומצאו את הסכום של מספרי הסדרה ; ב . האם תוכלו למצוא סדרה דומה של מספרים שסכומם ? 8 הסבירו ! הסבירו : ג . מצאו דרך מהירה לחבר את המספרים בסדרות שבתרגיל 1 ( בעמוד . ( 18  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית