מהות , חיבור וחיסור א . בכל אחד מהשבדים שלפניכם הגדילו ב 1 את המונה ואת המכנה של השבר . ב . קבעו אם השבר החדש , שהתקבל בדרך זו , גדול מהשבר המקורי , קטן ממנו או שווה לו . ג . מהי מסקנתכם ? ד . בחרו שברים נוספים ובדקו את מסקנתכם . | T ] א . נכפיל את המונה ואת המכנה של f במספר . 5 האם השבר החדש גדול מ ו , קטן ממנו או שווה לו ? ב . נכפיל את המונה ואת המכנה של במספר אחר . / האם השבר החדש גדול מ , j קטן ממנו או שווה לו ? / 7 / א . נחבר למונה ולמכנה של 3 את המספר . 5 האם השבר החדש גדול מ , קטן ממנו או שווה לו ? 3 .: בחרו מספר נוסף וחברו אותו למונה ולמכנה של . j . 1 האם השבר החדש גדול מ it . קטן ממנו או שווה לו ? ג . נחבר שוב למונה ולמכנה של אותו מספר . \ נחבר למונה ולמכנה של בכל פעם מספר גדול יותר מקודמו . 3 בדקו בכל פעם האם השבר החדש גדול מ | ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית