שברים פשוטים שברים עשרוניים 17 שטחים והיקפים 31 .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית