וע א ^ וט אחת שתים ו . .. שלוש 77 ב / מהדורה ניסויית תשנ"ה גילויים פעילויות חקר במתמסיקה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית