1 ד השתמשו בארבעת המספרים 1 , 3 , 4 , 5 ובארבע פעולות החשבון : חיבור , חיסור , כפל וחילוק , כדי לבנות תרגילים שתוצאתם נעה מ1- עד , 26 בסדר עולה . בכל תרגיל , אין להשתמש כמספר אחד יותר מפעם אחת , אבל אין צורך להשתמש בכל ארבעת המספרים . אפשר להיעזר נסתר"ם . שחק איתם ... 1 ד השלדג רוצה להגיע לדג . כדי לתפוס את הדג הוא צריך למצוא מסלולים שונים , שבהם יקבל את התוצאות הרשומות . מותר לו לנוע ממשבצת למשבצת לאורך , לרוחב או באלכסון , ובכל פעם הוא צריך לחבר או לחסר את המספר הרשום במשבצת שאליה הגיע . עזרו לשלדג לתפוס את הדג . ( היעזרו בדוגמה . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית