בכל מתומן , התחילו מהעיגול והתקדמו בכיוון החץ . שבצו מספרים מ1- עד 9 בחלקים הלבנים וסימני חיבור או חיסור בריבועים שביניהם , כך שלאחר הקפה שלמה יתקבל המספר שבו התחלתם . אץ לשבץ אותו מספר יותר מפעם אחת במתומן אחד . אץ לשבץ שוב את המספר הרשום כעעול ההתחלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית