ד שבצו מספרים מ1- עד 9 כך שסכום כל שני מספרים באליפסה וסכום כל שלושה מספרים במלבן יהיה . 11 אץ לשכך אותו מספר יותר מפעם אחת כאותן קטע מאתך או מאוזן . 11 מכל עבו ך התשבץ מחולק לחמישה חלקים . בכל חלק , שבצו מספרים מ1- עד , 9 כך שהסכום בכל שורה , בכל טור וכן בארבעת עלי הכותרת שבמרכז יהיה . 12 אץ לשבץ אותו מספר יותר מפעם אחת באותו קטע מאונך או מאוזן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית