ך * שבצו בכל שורה , טור או אלכסון ראשי , בארבעת המעוינים ובארבעת העיגולים את המספרים : , 1 , 4 , 7 , 5 כך שבכל אחד מצירופי המספרים , כל מספר יופיע פעם אחת בלבד . ארבעה מספרים בכל כיוון 71 ? שבצו בכל שורה , טור או אלכסון ראשי , וכן בחמשת העיגולים את חמשת המספרים , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 כך שבכל אחד מהצירופים , כל מספר יופיע פעם אחת בלבד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית