ד שבצו בחללים הלבנים מספרים מ1- עד 7 וביניהם רשמו סימני חיבור או חיסור כך שהתוצאה בכל טור ובכל שורה ( בגוף ובזנב ) תהיה . 10 אץ לשכך אותו מספר יותר מפעם אחת כאותה שורה או באותו טור . שחיין 0 ו ח הציבו סימני חיבור וחיסור כין המספרים כך שבכל שורה ובכל טור תתקבל התוצאה . 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית