ה שבצו ב3- דרכים שונות מספרים בין 0 ל6- כדי לקבל את הסכומים הרשומים בשולי השורות והטורים . אץ לשנץ אותו מספר יותר מפעם אחת באותו טור או באותה שורה . זהיח 1 ל שבצו מספרים מ 1 עד 9 כך שסכום המספרים ככל טור ובכל שורה יהיה המספר הרשום בשולי השורות והטורים . אץ לשבץ אותו מספר יותר מפעם אחת כאותו טור או כאותה שורה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית