~~ 1 בפעילויות שבעמודים 4-2 יש לשבץ בטורים ובשורות מספרים מ0- עד 9 ו כך שסכומם בכל טור ובכל שורה יהיה הסכום הרשום בקצוות . רצוי שבצלעות השונות יופיעו כמה שיותר צירופים שונים של מספרים , ולא אותם המספרים כשהם כתובים בסדר שונה . אץ לשבץ אותו מספר יותר מפעם אחת באותה שרה אן באותו טור . 12 בכל כיוון 14 בכל כיוון 18 בכל כיוון 20 בכל כיוון 27 בכל כיוון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית